Operator intermodalny

Usługi

Realizując kompleksową obsługę logistyczną powierzonych nam ładunków w oparciu o transport intermodalny, Loconi Intermodal S.A. oferuje swoim Klientom usługi:

  • INTERMODALNE - połączenia intermodalne w oparciu o rozkład jazdy dostosowany do wpłynięć i wypłynięć statków jako alternatywa dla transportu drogowego, możliwość tworzenia dedykowanych połączeń kolejowych.
  • TERMINALOWE – depoty dla armatorów morskich, składowanie, przeładunki, ważenie, naprawa, serwis i plombowanie kontenerów.
  • SPEDYCJA KOLEJOWA – organizacja transportu drogą kolejową na odcinku port – terminal kontenerowy
  • TRANSPORT DROGOWY – z / do portu lub między terminalami, trucking
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN