Operator intermodalny

Kontakt

Biuro Główneul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia
email: loconi@loconi.pl
tel.: (58) 354 71 58
Zarządemail: sekretariat@loconi.pl
tel.: (58) 354 71 58
Prezes ZarząduLidia Dziewierska
Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomiczno - Finansowych
Dariusz Bracik
DZIAŁY OBSŁUGI
Dział Obsługi Klientaemail: obsluga-klienta@loconi.pl
tel.: (58) 354 40 93
Dział Obsługi Koleiemail: kolej@loconi.pl
tel.: 515 770 330
Dział Handlowyemail: bok@loconi.pl
tel.: (58) 354 25 70
Dział Księgowościemail: ksiegowosc@loconi.pl
tel.: 502 177 689

TERMINALE LOCONI INTERMODAL S.A.

WARSZAWA
Czynny bez przerwyod 22:00 w niedzielę
do 22:00 w piątek
soboty od 8:00 do 16:00
Adresul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa
(wjazd na teren FSO bramą nr 3 od ulicy Kotsisa przy stacji Orlen)
Kontakt w sprawie awizacji, złożenia/podjęcia kontenerów wyłącznie drogą elektroniczną:od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 21:00
email: depot.waw@loconi.pl
tel.: 502 177 722 lub 515 770 348
Ważenie kontenerówod poniedziałku do piątku
od 7:00 do 21:00
GĄDKI
Czynny bez przerwy 24 godziny na dobę.
Adresul. Magazynowa 8
62-023 Gądki
Kontakt w sprawie awizacji, złożenia / podjęcia kontenerów:od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 18:00
email: depot.poz@loconi.pl
tel.: 506 384 696 lub 506 376 474
Ważenie kontenerówod poniedziałku do piątku
od 7:00 do 22:00 (w przypadku konieczności ważenia w godzinach 20:00-22:00 prośba o dodatkową informację)
RADOMSKO
Czynny bez przerwyOd niedzieli od 22:00 godz. do soboty do 14:00 godz.
Adresul. Kraszewskiego 36
97-500 Radomsko
(wjazd od ul. Św. Rozalii, przy przejeździe kolejowym)
Kontakt w sprawie awizacji, złożenia / podjęcia kontenerów:od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00
email: depot.rad@loconi.pl
tel.: 502 177 614 lub 506 057 383
Ważenie kontenerówod poniedziałku do piątku
od 6:00 do 22:00
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN