Operator intermodalny

Aktualności

Przeprowadziliśmy się! Zmiana siedziby spółki.

Dynamiczny rozwój Loconi oznaczał konieczność konsolidacji oraz zapewnienia przestrzeni do dalszego wzrostu firmy. Kompleks biurowy Tensor przypadł nam do gustu jako projekt zbieżny z ideą nowoczesności i technologicznego rozwoju, która jest nam bliska. W związku z tym z dniem 24 czerwca 2016 r. nastąpiła zmiana siedziby LOCONI INTERMODAL S.A. z ul. Polskiej 13 na nowy adres na ul. Łużyckiej 8a, 81-537 Gdynia.

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN