Operator intermodalny

Sieć terminali

Loconi Intermodal S.A. posiada sieć terminali zlokalizowanych blisko klienta.

Nasze terminale przeładunkowe:

  • Są wyposażone we własne urządzenia przeładunkowe typu Reach Stacker
  • Są ogrodzone, chronione i monitorowane całodobowo
  • Oferują usługę ważenia kontenerów
  • Obsługują stałe połączenia realizowane w relacji z Gdynią i Gdańskiem
Loconi Intermodal S.A.
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN